Välkommen till Lerbergets Simklubb (fd Bra Flyt AB)


Vi bedriver simning för barn enligt Svenska Livräddningssällskapets riktlinjer och vattensäkerhetstänk, och med Svensk Simidrotts motto; Simning på lika villkor.

Barnen skall tillsammans med sina föräldrar de första åren, och sedan själva, uppleva vattenglädje och få vattenkunskap, som leder till simkunnighet. 


Faktura för bokning hösten 2021

Har du bokat kurs för hösten men saknar din faktura?
Om du har fått en bekräftelse med ett bokningsnr, så har du en plats.

Vi väntar på administration hos vår bank, därav att fakturna dröjer, men vi hoppas att snart är löst.
Hälsar Pernilla, 21-07-16


Simlärare hösten 2021

Pernilla Ahlström
Benjamin Onsmark, SLS simlärare
Caroline Revtorp, SLS simlärare (backup)